09.12.05. Apstiprināti jauni taksometru pārvadājumu tarifi Daugavpilī.
Daugavpilī taksometru tarifi nav mainīti kopš 1997. gada. Degvielas cenas strauji kāpušas un visas Daugavpils taksometru firmas ir griezušās Daugavpils domē ar lūgumu grozīt tarifus. Pārvadātāji bija iesnieguši savu tarifu variantu. To izvērtēja kā pašvaldības speciālisti, tā Sabiedrisko pakalpojumu regulators. 8. decembra domes sēdē deputāti apstiprināja jaunos tarifus.
Lēmumā noteikts, ka maksimālā maksa par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros nevar pārsniegt sekojošus apmērus: dienas tarifs 40 santīmi, nakts tarifs 55 santīmi (no plkst. 20.00-06.00), iekāpšanas maksa 40 santīmi, maksa par pasažiera gaidīšanu 4 lati, maksa par taksometra izsaukšanu 1 lats. Pārvadātāji vēlējās iekļaut ekstra tarifu par attālumu līdz 4 kilometriem, bet pašvaldība to atteica ieviešot maksu par izsaukumu, tādejādi kompensēts tiks brauciens pēc pasažiera uz attālākiem rajoniem pilsētā. Tas arī ļaus konkurēt pārvadātājiem, atceļot vai samazinot maksu par izsaukumu.
Jaunie tarifi stāsies spēkā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis”.

Līga Korsaka.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha